مکانیک
  درام محرک 654*1150 به طول شافت 2074 ميليمتر

  درام محرک 654*1150 به طول شافت 2074 ميليمتر

  Engineering Department

  کد کالا: 2180110066
  مکانیک
  رابط پوزيشنر به اکچويتور ولوهاي چرخشي

  رابط پوزيشنر به اکچويتور ولوهاي چرخشي

  Engineering Department

  کد کالا: 2300110013
  مکانیک
  شیلنگ هیدرولیکیHAB20 سایز 1/2 اینچ کد 10608065

  شیلنگ هیدرولیکیHAB20 سایز 1/2 اینچ کد 10608065

  Engineering Department

  کد کالا: 1110670262
  مکانیک
  چرخ راهنماي افقي به قطر 400 ميليمتر

  چرخ راهنماي افقي به قطر 400 ميليمتر

  Engineering Department

  کد کالا: 2171280018
  مکانیک
  درام محرک 335*760 به طول شافت 1345 ميليمتر

  درام محرک 335*760 به طول شافت 1345 ميليمتر

  Engineering Department

  کد کالا: 2180110067
  مکانیک
  اسکرو کلاسيفاير احياء

  اسکرو کلاسيفاير احياء

  Engineering Department

  کد کالا: 2300120018
  مکانیک
  سایلنسر غبارگیر اسکرین اکساید احیاء

  سایلنسر غبارگیر اسکرین اکساید احیاء

  Engineering Department

  کد کالا: 2300210056
  مکانیک
  بالانسر بالابر کمکي جرثقيل تيمينگ

  بالانسر بالابر کمکي جرثقيل تيمينگ

  Engineering Department

  کد کالا: 2300320021
  مکانیک
  درام انتهايي 335*1150 به طول شافت 1500 ميليمتر

  درام انتهايي 335*1150 به طول شافت 1500 ميليمتر

  Engineering Department

  کد کالا: 2180100004
  مکانیک
  مجموعه چرخ هرزگرد حرکت عرضي به قطر 630 ميليمتر

  مجموعه چرخ هرزگرد حرکت عرضي به قطر 630 ميليمتر

  Engineering Department

  کد کالا: 2300320010
  مکانیک
  فنر صفحه سوپاپ کمپرسور نيتروژن

  فنر صفحه سوپاپ کمپرسور نيتروژن

  Engineering Department

  کد کالا: 2190560036
  مکانیک
  پد استيل 710 ميليمتر

  پد استيل 710 ميليمتر

  Engineering Department

  کد کالا: 2300370127
  مجموع موارد: 868 عدد در 73 صفحه