نمایشگاه مجازی بومی سازی فولاد کاوه جنوب کیش

فعالیت در زنجیره کامل تولید فولاد از چرخه معدن تا مقاطع فولادی با بکارگیری برترین تکنولوژی های جهانی جهت حضور در بازارهای داخلی و خارجی

معرفی واحد مهندسی ساخت و بومی سازی

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش همسو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در راستای توسعه بومی‌سازی و ساخت داخل و با هدف توسعه اشتغال و شکوفایی اقتصاد در کشور و نیل به خودکفایی و قطع وابستگی‌ها به خارج، اقدام به سازماندهی و اجرای فرآیندهای ساخت و بومی‌سازی نموده است. شناسایی و ارزیابی سازندگان توانمند واقع در استان هرمزگان در اولویت اول و سایر استانهای کشور در اولویت بعدی از عمده اقدامات فولاد کاوه در جهت توسعه بومی‌سازی در کشور است.

دستاوردها

واحد مهندسی، تحقیقات و تکنولوژی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش باهدف تأمین نیازهای فناورانه ساخت و تولیدی شرکت و همچنین در راستای افزایش توانمندی های سازندگان داخلی، قطع وابستگی و صرفه جویی ارزی، سعی در استفاده از ظرفیت های صنایع کشور و منطقه هرمزگان داشته و تاکنون موفق به همکاری با بیش از ۲۶۰ شرکت صنعتی، ۲۰ شرکت دانش بنیان و ۵ دانشگاه صنعتی گردیده است.

  • مهندسی معکوس قطعات
  • شناسنامه فنی قطعات
  • قطعه بومی‌سازی شده
  • 7215
  • 790
  • 626
1524 مهندسی معکوس قطعات
2458 شناسنامه فنی قطعات
626 قطعه بومی‌سازی شده
82M $ صرفه‌ جویی ارزی

قطعات بومی‌سازی شده

اولویت‌های بومی‌سازی

همکاری با ما